Dù gỗ cao cấp

    Dù gỗ kết hợp thành chòi hình trong 8 cạnh. đủ công năng cho nhà hàng, hay cà phê sân vườn, hay cho các gia đình có sân vườn

    muốn một không gian ăn uống ngoài trời.